Chào mừng năm học mới 2021 - 2022!

Có 510 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 22 Thông tư Quy định về đánh giá, xếp loại đơn vị học tập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tt-22-danh-gia-don-vi-hoc-tap_30112021.pdf
22/2020/TT-BGD&ĐTVăn bản cấp trên 30-11-2021
2 2298 V/v rà soát đánh giá kết quả ứng dụng CNTT năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2298-2021-signed_30112021.pdf
2298/UBND-VPVăn bản cấp trên 30-11-2021
3 4024 V/v điều chỉnh một số nội dung tiến độ đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý theo chuẩn nghề nghiệp sau khi có Quy định ngưng hiệu lực quy định về trình độ chuẩn đào tạo nhà giáo tại một số thông tư do Bộ GD&ĐT ban hành
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 4024-sgd-tccb23112021_16h32p43_signed_30112021.pdf
4024/SGD&ĐT-TCCBVăn bản cấp trên 30-11-2021
4 4024 V/v điều chỉnh một số nội dung tiến độ đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý theo chuẩn nghề nghiệp sau khi có Quy định ngưng hiệu lực quy định về trình độ chuẩn đào tạo nhà giáo tại một số thông tư do Bộ GD&ĐT ban hành 4024/SGD&ĐT-TCCBVăn bản cấp trên 30-11-2021
5 205 V/v thực hiện công tác thu, chi năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 205-cv-thuc-hien-cong-tac-thu-chi-nh21-22_30112021.pdf
205/PGD&ĐTVăn bản cấp trên 23-11-2021
6 Báo cáo tình hình ổ dich Shopee (đến 16 giờ ngày 09/11/2021)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc-1204-tinh-hinh-o-dich-shoppe-den-16-gio-ngay-09112021_10112021.pdf
1204/BC-YTVăn bản cấp trên 10-11-2021
7 BÁO CÁO Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên ngày 09/11/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bcsch-243-2021_signed_10112021.pdf
243/BC-SCHVăn bản cấp trên 09-11-2021
8 BC tình hình ổ dịch Shopee (đến 15 giờ ngày 08/11/2021)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc-1199-tinh-hinh-o-dich-tai-shoppee-den-15h-81121_signed_09112021.pdf
1199/BC-YTVăn bản cấp trên 08-11-2021
9 BÁO CÁO Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên ngày 08/11/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bcsch-241-2021_signed_09112021.pdf
241/BC-SCHVăn bản cấp trên 08-11-2021
10 Phòng y tế gui BC tình hình ổ dịch Covid-19 tại khu công nghiệp đài tư
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc-1194-tinh-hinh-o-dich-tai-dai-tu-den-12h-ngay-7112021_signed_09112021.pdf
1194/BC-YTVăn bản cấp trên 07-11-2021
11 BÁO CÁO Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên ngày 06/11/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bcsch-239-2021_signed_09112021.pdf
239/BC-SCHVăn bản cấp trên 06-11-2021
12 BC 1188 tình hình ổ dịch Covid-19 tại cty Shopee Express KCN Đài tư
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc-1188-tinh-hinh-o-dich-tai-shopee-express-kcn-dai-tu-den-8h-0611121_signed_09112021.pdf
1188/BC-YTVăn bản cấp trên 06-11-2021
13 BÁO CÁO Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên ngày 05/11/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bcsch-238-2021_signed_09112021.pdf
238/BC-SCHVăn bản cấp trên 05-11-2021
14 BÁO CÁO Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên ngày 04/11/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bcsch-237-2021_signed_09112021.pdf
237/BC-SCHVăn bản cấp trên 04-11-2021
15 BÁO CÁO Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên ngày 03/11/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bcsch-236-2021_signed_09112021.pdf
236/BC-SCHVăn bản cấp trên 03-11-2021
12345678910...>>