Chào mừng năm học mới 2021 - 2022!

Có 95 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 83 BC kết quả công tác tháng 11/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 83_30112021.docx
83/BC-MNHSVăn bản trường 20-11-2021
2 Biểu báo cáo công tác VTLT năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu-bao-cao-vtlt_09112021.xls
 Văn bản trường 09-11-2021
3 77 BC kết quả thực hiện công tác tháng 10/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-cao-thang-10_08112021.doc
77/BC-MNHSVăn bản trường 20-10-2021
4 88 QĐ v/v ban hành quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy-che-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-2021_08112021.docx
88/QĐ-MNHSVăn bản trường 30-09-2021
5 79 Quy chế dân chủ năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qcdc-21-22-2_02112021.doc
79/QĐ-MNHSVăn bản trường 25-09-2021
6 79 QĐ v/v ban hành quy chế dân chủ năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qcdc-21-22-2_02112021.doc
79/QĐ-MNHSVăn bản trường 25-09-2021
7 78 QĐ v/v ban hành Quy chế làm việc năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-qclv-copy-1_08112021.docx
78/QĐ-MNHSVăn bản trường 24-09-2021
8 71 BC kết quả thực hiện công tác tháng 9/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-cao-thang-9_08112021.doc
71/BC-MNHSVăn bản trường 20-09-2021
9 72 KH Thực hiện quy chế công khai theo thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT năm học 2021-2022 72/KH-MNHSVăn bản trường 03-09-2021
10 64 BC Kết quả công tác tháng 6,7/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-cao-thang-6-7_19072021.doc
64/BC-MNHSVăn bản trường 19-07-2021
11 63 BC khắc phục sau thanh tra hoạt động của Hội đồng trường, trách nhiệm của hiệu trưởng trong công tác quản lý, điều hành
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc-khac-phuc-ton-tai-sau-thanh-tra-hd-cua-hd-truong_19072021.docx
63/BC-MNHSVăn bản trường 13-07-2021
12 46 BC kết quả công tác tháng 5/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-cao-thang-5_19052021.doc
46/BC-MNHSVăn bản trường 19-05-2021
13 KH thực hiện công tác tháng 5/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-thang-5-hs_19052021.doc
45/KH-MNHSVăn bản trường 05-05-2021
14 Kế hoạch tăng cường phòng, chống bệnh Covid -19 trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-phong-chong-dich-covid-19_29042021.docx
39/KH-MNHSVăn bản trường 29-04-2021
15 Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi-304-va-15_27042021.docx
 Văn bản trường 27-04-2021
1234567