Chào mừng năm học mới 2021 - 2022!

Có 143 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 82 HD công tác trọng tâm tháng 6/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 82-cv-hd-cong-tac-thang-6-2020-cap-mn_signed_24062020.pdf
82/HD-PGD&ĐTVăn bản 27-05-2020
2 BC kết quả thực hiện công tác tháng 5/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-cao-thang-05-2020_25052020.doc
53/BC-MNHSVăn bản 20-05-2020
3 KH thực hiện công tác tháng 5/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-cong-tac-thang-05_25052020.doc
38/KH-MNHSVăn bản 04-05-2020
4 29 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 3/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-cao-thang-03-2020_20032020.doc
29/BC-MNHSVăn bản 20-03-2020
5 28 KH thực hiện công tác tháng 3/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-cong-tac-thang-03-2020.doc
28/KH-MNHSVăn bản 04-03-2020
6 28 BC công tác phòng chống tham nhũng Quý I/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: BC%20PCTN%20QU%C3%9D%20I_%20MN%20HOA%20SEN.docx
28/BC-MNHSVăn bản 28-02-2020
7 20 BC kết quả thực hiện công tác tháng 2/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20th%C3%A1ng%202%202020.doc
20/BC-MNHSVăn bản 18-02-2020
8 16 BC Kết quả thăm dò dư luận đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú quận Long Biên năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: BC%20ket%20qua%20tham%20do%20du%20luan.docx
16/BC-MNHSVăn bản 13-02-2020
9 Phương án xử lý phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của viruts Corona theo 3 tình huống
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ph%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%A1n%20x%E1%BB%AD%20l%C3%BD%20b%E1%BB%87nh%20corona.docx
 Văn bản 05-02-2020
10 Quyết định thành lập BCĐ phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của viruts Corona
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20th%C3%A0nh%20l%E1%BA%ADp%20BC%C4%90%20(1).docx
13/QĐ-MNHSVăn bản 05-02-2020
11 16 KH thực hiện công tác tháng 2/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: KH%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20th%C3%A1ng%20022020.doc
16/KH-MNHSVăn bản 03-02-2020
12 Kế hoạch tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: KH%20ph%C3%B2ng%20ch%E1%BB%91ng%20d%E1%BB%8Bch%20vi%C3%AAm%20ph%E1%BB%95i%20c%E1%BA%A5p%20(1).docx
14/KH-MNHSVăn bản 31-01-2020
13 08 BC kết quả thực hiện công tác tháng 01/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20th%C3%A1ng%201%202020.doc
08/BC-MNHSVăn bản 30-01-2020
14 02 KH công tác tháng 01/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: KH%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20th%C3%A1ng%2001.doc
02/KH-MNHSVăn bản 30-01-2020
15 10 KH công tác văn thư lưu trữ năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: KH%20VTLT%20n%C4%83m%202020.docx
10/KH-MNHSVăn bản 30-01-2020
12345678910