Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2022)
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Mầm non Gia Thượngmngiathuonghttps://mngiathuong.longbien.edu.vn25505
2 Mầm non Bắc Biênmnbacbienhttps://mnbacbien.longbien.edu.vn11892
3 Mầm Non Bồ Đềmnbodehttps://mnbode.longbien.edu.vn11882
4 MN Hoa Sữamnhoasuahttps://mnhoasua.longbien.edu.vn11701
5 MN Hoa Maimnhoamaihttps://mnhoamai.longbien.edu.vn11609
6 Mầm non Tân Maimntanmaihttps://mntanmai.longbien.edu.vn11500
7 Mầm Non Đô Thị Việt Hưngmndothiviethunghttps://mndothiviethung.longbien.edu.vn11467
8 Mầm non Thạch Cầumnthachcauhttps://mnthachcau.longbien.edu.vn11362
9 MN Việt Hưngmnviethunghttps://mnviethung.longbien.edu.vn11293
10 MN Hoa Thủy Tiênmnhoathuytienhttps://mnhoathuytien.longbien.edu.vn10966
11 MN Phúc Đồngmnphucdonghttps://mnphucdong.longbien.edu.vn10866
12 Mầm Non Đô Thị Sài Đồngmndothisaidonghttps://mndothisaidong.longbien.edu.vn9666
13 Mầm non Chim Énmnchimenhttps://mnchimen.longbien.edu.vn7375
14 MN Đức Giangmnducgianghttps://mnducgiang.longbien.edu.vn6891
15 Mầm non Gia Quất mngiaquathttps://mngiaquat.longbien.edu.vn6856
16 MN Thạch Bànmnthachbanhttps://mnthachban.longbien.edu.vn6690
17 Mầm Non Tràng Anmntranganhttps://mntrangan.longbien.edu.vn6561
18 MN Phúc Lợimnphucloihttps://mnphucloi.longbien.edu.vn6220
19 MN Ánh Saomnanhsaohttps://mnanhsao.longbien.edu.vn5263
20 Mầm non Hồng Tiếnmnhongtienhttps://mnhongtien.longbien.edu.vn5036
21 Trường mầm non Long Biên Amnlongbienahttps://mnlongbiena.longbien.edu.vn4893
22 MN Giang Biênmngiangbienhttps://mngiangbien.longbien.edu.vn4889
23 MN Gia Thụymngiathuyhttps://mngiathuy.longbien.edu.vn4873
24 MN Bắc Cầumnbaccauhttps://mnbaccau.longbien.edu.vn4373
25 MN Sơn Camnsoncahttps://mnsonca.longbien.edu.vn3929
26 MN Tuổi Hoamntuoihoahttps://mntuoihoa.longbien.edu.vn3605
27 MN Long Biênmnlongbienhttps://mnlongbien.longbien.edu.vn3259
28 MN Ngọc Thụymnngocthuyhttps://mnngocthuy.longbien.edu.vn3105
29 MN Thượng Thanhmnthuongthanhhttps://mnthuongthanh.longbien.edu.vn2931
30 MN Hoa Senmnhoasenhttps://mnhoasen.longbien.edu.vn2241
31 MN Hoa Hướng Dươngmnhoahuongduonghttps://mnhoahuongduong.longbien.edu.vn2223
32 Mầm non Hoa Phượngmnhoaphuonghttps://mnhoaphuong.longbien.edu.vn2205
33 MN Cự Khốimncukhoihttps://mncukhoi.longbien.edu.vn1815
34 MN Hoa Anh Đàomnhoaanhdaohttps://mnhoaanhdao.longbien.edu.vn1282

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

98