Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2022)

Có 50 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công khai lương T2/2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 27-02-2022
2 Công khai lương T1/2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 27-02-2022
3 Công khai nâng lương thường xuyên T2

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 27-02-2022
4 Công khai PCTN T1

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 27-02-2022
5 Công khai Dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Thông tin ba công khai 27-01-2022
6 Công khai trụ sở làm việc

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 08-01-2022
7 Công khai lương T1/ 2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Thông tin ba công khai 08-01-2022
8 Công khai phụ cấp TNNG T1/2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 03-01-2022
9 TB Danh sách CBCCVC, NLĐ đạt tiêu chí chuyên nghiệp Quý IV /2021

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 28-12-2021
10 QĐ về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn.

(Tải File đính kèm)

3226/QĐ - TLĐThông tin ba công khai 20-09-2021
11 Biểu mẫu công khai về cơ sở vật chất, đội ngũ CBGVNV năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 01-09-2021
12 Công khai hưởng PCTN lần đầu

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 09-08-2021
13 Công khai nâng lương T7/2021

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 09-08-2021
14 Công khai nâng PCTN T7/2021

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 09-08-2021
15 Công khai nâng lương, PCTN T6/2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Thông tin ba công khai 12-07-2021
1234

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích