Chào mừng năm học mới 2021 - 2022!

Có 40 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 QĐ về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-3226-quy-dinh-che-do-phu-cap-can-bo-cd_10102021.pdf
3226/QĐ - TLĐThông tin ba công khai 20-09-2021
2 Biểu mẫu công khai về cơ sở vật chất, đội ngũ CBGVNV năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu-mau-cong-khai_28092021.doc
 Thông tin ba công khai 01-09-2021
3 Công khai hưởng PCTN lần đầu
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ds-huong-moi-t-2021_09082021.xlsx
 Thông tin ba công khai 09-08-2021
4 Công khai nâng lương T7/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: danh-sach-nang-luong-t5-2021_09082021(2).xlsx
 Thông tin ba công khai 09-08-2021
5 Công khai nâng PCTN T7/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: danh-sach-nang-pctn-t7_09082021(2).xlsx
 Thông tin ba công khai 09-08-2021
6 Công khai nâng lương, PCTN T6/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nang-truoc-han-t6-kieu-hien_12072021.xlsx
File thứ 2: danh-sach-nang-pctn-t6_12072021.xlsx
 Thông tin ba công khai 12-07-2021
7 Công khai dự toán CCTL giao bổ sung ( lần 1 ) năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thuyet-minh-bsung-dt-cctl-lan-1-n2021_03062021(1).xlsx
 Thông tin ba công khai 03-06-2021
8 Công khai nâng lương, PCTN T5/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: danh-sach-nang-luong-t5-2021_03062021(1).xlsx
File thứ 2: danh-sach-nang-pctn-t5_03062021(1).xlsx
 Thông tin ba công khai 03-06-2021
9 Công khai quyết toán thu - chi NSNN, nguồn khác năm 2020  Thông tin ba công khai 19-04-2021
10 Công khai đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2020  Thông tin ba công khai 19-04-2021
11 Công khai đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2021  Thông tin ba công khai 19-04-2021
12 Công khai dự toán giao năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: du-toan-phong-tai-chinh-duyet-2021_17032021.xlsx
 Thông tin ba công khai 17-03-2021
13 Công khai nâng lương T12/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ds-nang-luong-t12-2020_17032021.xlsx
 Thông tin ba công khai 17-03-2021
14 Công khai nâng PCTN T3/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: danh-sach-nang-pctn-t3_17032021.xlsx
 Thông tin ba công khai 17-03-2021
15 Công khai nâng PCTN T2/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: danh-sach-nang-pctn-t2_17032021.xlsx
 Thông tin ba công khai 17-03-2021
123